HEAT EXCHANGERS

Plate Heat Exchanger

BÜTÜN ÜRÜNLER

STORAGE SYSTEMS

Domestic Hot Water Storage Tank, Buffer Tank, Expansion Tank

BÜTÜN ÜRÜNLER

SYSTEM COMPONENTS

Deaerator, Dirt Separator, Hydraulic Separator, Deaerator-Dirt Seperator, Hydraulic Separator-Deaerator-Dirt Seperator

BÜTÜN ÜRÜNLER
ALL PRODUCT ALL PRODUCT ALL PRODUCT

TANPERA®

“experience the changes”

The main aim of TANPERA is, by keeping the high customer satisfaction in the front, to spread its highly qualified products in much wider markets, to make you "experience the changes" and to be "the best".

Plakalı Eşanjör Nedir?

Plakalı Eşanjör Nedir?

Aynı veya farklı özelliklere sahip iki akışkan arasında birbirine karışmaksızın, hızlı ve yüksek etkinlikte ısı transferi gerçekleştirebilen ekipmanlardır.

Plakalı ısı değiştiricilerde de, diğer tüm indirekt ısı değiştiricilerinde olduğu gibi, birbirine karışmadan dolaşan, ancak birbirine ısı transferi yapabilen iki ayrı akışkan devresi mevcuttur:

  • Isıtan veya soğutan akışkanın dolaştığı - PRİMER DEVRE
  • Isıtılan veya soğutulan akışkanın dolaştığı - SEKONDER DEVRE

Plakalı Isı Değiştirici Nedir? Plakalı Eşanjör Çalışma Prensibi

REFERENCES

ALL REFERENCES As a reputable Turkish brand, TANPERA has reached a wide recognition in the Turkic Republics and other neighboring countries besides Turkey with the wide product program and the marketing activities.